Hyvinvointi- ja kosmetologipalvelu MOOD

Älä odo­ta täy­del­lis­tä Het­keä, Elä het­kes­sä ja tee sii­tä Täydellinen!
Net­tia­jan­va­raus
Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Mitä se tarkoittaa?
Ajat­te­len, että ihon­hoi­don pitäi­si olla yksin­ker­tais­ta, help­poa ja nau­tin­nol­lis­ta ja kai­ken lisäk­si muka­van hintaista.

Suo­ma­lai­set, kor­kea­luok­kai­set ja eko­lo­gi­set tuot­teet ovat avai­na­se­mas­sa niin koti- kuin hoitolahoidoissa.

Sinua asiak­kaa­na hel­lin rau­hoit­ta­val­la tun­nel­mal­la ja iha­nil­la, her­käl­le­kin ihol­le sopi­vil­la tuot­teil­la. Saat oman eri­tyi­sen het­ke­si har­mo­ni­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Jokai­nen asia­kas on yhtä tär­keä ja arvo­kas, kukaan ei ole epäsopiva.

Koti­hoi­toon autan sinua valit­se­maan oikeat tuot­teet, koko­nai­suu­den ja tilan­tee­si huomioiden.
Hoi­to­het­ki voi olla aivan hil­jai­nen tai täyn­nä höpöt­te­lyä ja nau­rua, elä­män ihmet­te­lyä, riip­puen sii­tä mikä on moodisi.

Olet ter­ve­tul­lut naut­ti­maan tun­nel­mal­li­sis­ta hoi­dois­ta, kos­kaan ei ole myö­häis­tä aloit­taa ihon­hoi­toa hyväl­lä Moodilla!

Hoitola

Viih­tyi­sä, rau­hoit­ta­va hoi­to­la sijait­see aivan Keu­ruun keskustassa.

Sisään tul­les­sa astu­taan pie­neen myy­mä­lään / oles­ke­lu­ti­laan ja taka-osas­ta väli­sei­nän ja ver­hon erot­ta­ma­na  löy­tyy hoitohuone.
Jos saa­vut hoi­toon etua­jas­sa, voit kie­haut­taa itsel­le­si teen ja hen­gäh­tää het­ken OmaHetki-Loungessa.

Tuotteet

Käyt­tä­mä­ni ihon­hoi­to­tuot­teet ovat suo­ma­lais­ta luonnonkosmetiikkaa.
Mei­kit ovat rans­ka­lais­ta Bohoa, luon­non­kos­me­tiik­kaa sekin.
Tuo­te­va­li­koi­maan saat­taa hyvin­kin tul­la lisäyk­siä ajan­mit­taan, mut­ta ihon­hoi­dos­sa luo­tan aina suomalaisuuteen.

Palvelut

Prae­sent vitae susci­pit lacus, vitae maxi­mus mag­na. Nam elit nul­la, laci­nia eget mas­sa sed, dapi­bus susci­pit est. Donec luc­tus mat­tis ligu­la nec tem­por. Viva­mus tem­pus aliquam lec­tus, vitae auc­tor mi ves­ti­bu­lum nec. Nunc eget elit sed nul­la sol­lici­tu­din biben­dum. Quisque a fini­bus est. Donec ult­ricies nunc id ves­ti­bu­lum sce­le­risque. Sed eget enim non lacus sol­lici­tu­din male­sua­da vitae vul­pu­ta­te augue. Ves­ti­bu­lum nec lacus ac neque hendre­rit susci­pit non eu orci. Pha­sel­lus at orci nec neque sce­le­risque imperdiet.