Anumati Naturals ja uudet hoidot

Innois­sa­ni voin ilmoi­taa, että hoi­to­laa­ni tulee 21.1.2019 alkaen Ekop­har­man rin­nal­le toi­nen suo­ma­lai­nen luon­non­kos­me­tiik­ka­sar­ja, Anu­ma­ti Natu­rals. Anu­ma­ti on fyto­te­ra­pi­aan, eli kas­vi­lää­kin­tään perus­tu­va...

Miksi Ekopharma?

Kos­me­tii­kan saral­la tar­jon­taa löy­tyy. Sano­mat­ta­kin on sel­vää, että muka­na on lupauk­siin näh­den tehot­to­mia ja yli­hin­noi­tel­tu­ja tuot­tei­ta. Itse olen mel­ko epäi­le­väi­nen mai­nos­lausei­den suh­teen, uskon vas­ta, kun itse näen ja sil­loin­kin...