Miksi Ekopharma?

Kos­me­tii­kan saral­la tar­jon­taa löy­tyy. Sano­mat­ta­kin on sel­vää, että muka­na on lupauk­siin näh­den tehot­to­mia ja yli­hin­noi­tel­tu­ja tuot­tei­ta. Itse olen mel­ko epäi­le­väi­nen mai­nos­lausei­den suh­teen, uskon vas­ta, kun itse näen ja sil­loin­kin...